Τύποι φωτοβολταϊκών συστημάτων

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τροφοδοσίας γενικά ταξινομούνται σύμφωνα με τις λειτουργικές και επιχειρησιακές τους απαιτήσεις, τις ρυθμίσεις παραμέτρων τους, και τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή είναι συνδεδεμένη με άλλες πηγές ενέργειας και τα ηλεκτρικά φορτία. Οι δύο κύριοι τύποι φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι τα διασυνδεδεμένα ή διαδραστικά συστήματα και τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να σχεδιαστούν για να παρέχουν συνεχές ρεύμα και / ή εναλλασσόμενο ρεύμα, μπορούν να λειτουργούν διασυνδεδεμένα με ή ανεξάρτητα από το δίκτυο κοινής ωφελείας, και μπορούν να συνδεθούν με άλλες πηγές ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα

Τα διασυνδεδεμένα ή κοινής ωφελείας-διαδραστικά συστήματα φωτοβολταϊκών είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν παράλληλα και συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο. Το πρωτεύον στοιχείο σε αυτόν τον τύπο φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι ο μετατροπέας ή μονάδα μετατροπής (PCU). Η PCU μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγουν οι συστοιχίες φωτοβολταϊκών σε εναλλασσόμενο ρεύμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ποιότητας τάσης και της ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου, και αυτόματα σταματάει την παροχή ενέργειας στο δίκτυο όταν το δίκτυο κοινής ωφελείας δεν είναι ενεργοποιημένο.

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν ανεξάρτητα από το ηλεκτρικό δίκτυο κοινής ωφελείας, και γενικά ο σχεδιασμός και το μέγεθος τους ανταποκρίνεται στην παροχή ορισμένων DC και / ή AC ηλεκτρικών φορτίων. Αυτοί οι τύποι συστημάτων μπορεί να τροφοδοτούνται από μια συστοιχία φωτοβολταϊκών μόνο, ή μπορούν να χρησιμοποιούν αιολική ενέργεια.

Η απλούστερη μορφή αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος αποτελεί η άμεση σύζευξη του συστήματος, όπου η έξοδος DC μιας φωτοβολταϊκής μονάδας ή συστοιχίας πάνελ συνδέεται άμεσα με το φορτίο DC. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει αποθήκευση ηλεκτρική ενέργειας (μπαταρίες) σε άμεσα συνδυαστικά συστήματα, το φορτίο λειτουργεί μόνο κατά τις ώρες που υπάρχει το φως του ήλιου. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο τύπος φωτοβολταϊκών συστημάτων αφορά κοινές εφαρμογές, όπως τους ανεμιστήρες εξαερισμού, τις αντλίες νερού, και τις μικρές αντλίες κυκλοφορίας για ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού.

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου φωτοβολταϊκών συστημάτων θα πρέπει να βασιστεί στο σκοπό για τον οποίο εγκαθιστά κάποιος πάνελ φωτοβολταϊκών συστημάτων, και να γίνει συνειδητή επιλογή ανάλογα με το αν ο κύριος σκοπός είναι η κερδοφορία ή το ζητούμενο είναι και η οικολογική προσέγγιση της παραγωγής ενέργειας.f

Η Προσφορά Έχει Λήξει. Δείτε Παρόμοιες Προσφορές

 

  •  
  •  
  •  

Φωτοβολταϊκά

Comments are closed.